Koostöö lapsevanemaga algab enne eralasteaeda tulekut. Laps ja lapsevanemad saavad tutvuda eralasteaia lapse rühma ja õpetajatega. Uutele lastevanematele korraldatakse koosolek, kus vanemad saavad neid huvitavat ja eralasteaeda puudutavat infot (eralasteaia kodukord ja päevakava, vajalikud riided, koostöö tähtsus õpetaja ja lapsevanemate vahel jne). Uutele lastele on ette nähtud kohanemisperiood, mille keste llapsevanem saab koos lapsega lasteaias viibida ja aidata tal järk-järgult eralasteaiaga harjuda.

Koostöövormid:
• lastevanemate koosolekud;
• arenguvestlused;
• lapsevanemate nõustamine;
• individuaalsed vestlused vajadusel lapsevanemaga. Lapse arengutabelitega tutvumine, arenguvestlused, lapse kasvumapiga tutvumine (koostöö mapi koostamisel) ;
• tagasiside saamine lastevanemate rahulolu uuriva küsitluse kaudu;